Spędzanie czasu wolnego a rozwój nastolatków

\r\n\r\nW okresie dojrzewania w organizmie młodego człowieka dochodzi do ogromnych przemian zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Zmiany hormonalne powodują kształtowanie się wielu obszarów mózgu, w szczególności tych odpowiedzialnych za przyswajanie wiedzy oraz adaptację. Jedną z form wspomagania prawidłowego rozwoju nastolatków są zajęcia dodatkowe oraz eventy dla dzieci, pomagające im odnaleźć pasję oraz lepiej poczuć się w grupie.\r\n\r\n

Rozwój emocjonalny nastolatków

\r\n\r\nOstatnimi czasy dokonano bardzo interesującego odkrycia, dotyczącego rozwoju ludzkiego mózgu. Mianowicie dowiedziono, iż połączenia neuronowe nie kształtują się tylko w okresie wczesnego dzieciństwa, jak wcześniej przypuszczano. Kolejne obszary mózgu ulegają wzmocnieniu zarówno w okresie dojrzewania, jak i przez kilka kolejnych lat.\r\n\r\nW praktyce oznacza to, iż nastolatek jest szczególnie wrażliwy na kształtowanie zdolności, które towarzyszyć mu będą przez całe życie. Biorąc udział w zajęciach dodatkowych czy eventach dla dzieci, ma szansę na poczynienie niebywałych postępów, które oddziałują na wszystkie dziedziny jego życia. Zarówno aktywność artystyczna, jak i sportowa, pomaga rozwijać tak zwane umiejętności miękkie, czyli takie, dzięki którym nie mamy problemu w nawiązywaniu nowych znajomości, radzimy sobie z autoprezentacją czy pracą w grupie.\r\n\r\n

Aktywności społeczne oraz… gra w szachy

\r\n\r\nRodzice powinni zachęcać nastolatków do wszelkich działań społecznych i zbiorowych, uczących odpowiedzialności, pracy w grupie i organizacji. Chociażby eventy dla dzieci organizowane w szkole, przyczyniają się do wspólnej pracy całej klasy czy grupy uczniów, mających poczucie wspólnego celu.\r\n\r\nRozwój kory przedczołowej u nastolatków otwiera przed nimi dostęp do najbardziej złożonych funkcji ludzkiego rozumowania oraz logiki. Z drugiej strony ta część mózgu reguluje zachowania emocjonalne, związane z sytuacjami społecznymi. Jednym z najlepszych znanych sposobów rozwijania u dziecka tych cennych umiejętności jest gra w szachy. Choć na pierwszy rzut oka kurs szachowy może się wydawać nudny, to warto zachęcać nastolatka, aby próbował swych sił w nieznanych mu dziedzinach, służących jego rozwojowi.\r\n\r\n

Zachęcać, a nie zmuszać

\r\n\r\nWielokrotnie słyszymy, iż młodzież jest przeciążona nadmiarem zajęć szkolnych, niepozostawiających wiele czasu wolnego od nauki. Warto jednak zachęcać dziecko, aby chwilą relaksu były dla niego zajęcia dodatkowe, przynoszące radość i satysfakcję. Eventy dla dzieci związane ze sportem czy rozwijaniem uzdolnień plastycznych to najlepszy sposób na wakacje, czy ferie w mieście.\r\n\r\nTakże w ciągu roku szkolnego powinno się zachęcać młodzież do podjęcia trudu związanego z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych. Oprócz pasji na całe życie kursy pozaszkolne uczą organizacji pracy i dążenia do osiągania wyznaczonych sobie celów. Jest to coś więcej niż sucha nauka obowiązkowych przedmiotów szkolnych. Wiedza teoretyczna z czasem zanika i wymaga ciągłego odświeżania, natomiast praktyczne umiejętności pozostają z nami na długie lata.\r\n\r\nTekst powstał we współpracy z Uniwersytetem Rozwoju