Skąd pozyskiwać grunty inwestycyjne

Grunty inwestycyjne w miastach są bardzo poszukiwane zarówno przez kolejne firmy, które chcą poszerzać własną działalność poprzez udostępnianie biur i magazynów nowych lokalizacjach, jak i przez firmy zajmujące się budownictwem mieszkalnym, które z kolei poszukują nowych lokalizacji dla przyszłych osiedli.

Kto oferuje grunty pod inwestycje

Podstawowe pytanie, jakie wiąże się z gruntami inwestycyjnymi, jest związane z kwestią właścicielską i dostępem do gruntów. Takie grunty, które w zasadzie nie są wykorzystywane ze względu na ich położenie przy terenach pofabrycznych czy też przy torach kolejowych, nie zawsze mogą być wykorzystane pod budowę zakładu przemysłowego, ale można je wykorzystać, aby wybudować niewielkie osiedle mieszkaniowe.

Grunty inwestycyjne mogą być również wyprzedawane przez dzielnice czy gminy, które w ten sposób poszukują finansowania innych swoich działań. Często takie grunty oferowane są wraz z zabudową. Taki stan dotyczy głównie terenów po byłych fabrykach, gdzie obecny właściciel nie zawsze może – ze względów prawnych czy finansowych – wyburzyć magazyny czy pozostałości po firmie. Z kolei nabywcy bardziej się opłaca zakup jakiejkolwiek działki, także z zabudową, o ile nie jest to zabudowa wpisana do rejestru zabytków.

Przeznaczenie gruntów inwestycyjnych

Oczywiście nabywcy gruntów inwestycyjnych mają swoje plany względem zakupionych działek, przy czym ich plany nie zawsze muszą być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Miasta i gminy ustalają, co w danym miejscu będzie w przyszłości wybudowane, dlatego przed nabyciem gruntu o charakterze inwestycyjnym warto sprawdzić, czy potencjalne plany zabudowy, jakie ma inwestor, nie będą kolidować z planami, jakie względem danego terenu ma miasto czy gmina.

Istnieje możliwość zmiany przeznaczenia terenu, także jeśli dotyczy to planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym jest to proces długotrwały i dość drogi. Dlatego status działki, także kwestię potencjalnych współwłaścicieli, należy sprawdzić przed zakupem działki. Zakup gruntów, które miasto skierowało na rynek do wieczystego użytkowania, a następnie zabudowa takiej działki może się skończyć finansowymi problemami, jeśli miasto zdecyduje się na odzyskanie działki.

Nabywcy, którzy poszukują gruntów inwestycyjnych przez wyspecjalizowane agencje nieruchomości, najczęściej znają stan prawny działki pod względem własnościowym oraz plany zagospodarowania przestrzennego przed nabyciem gruntów. Jednak korzystanie z usług agencji wiąże się również z dodatkowymi kosztami.

Artykuł powstał we wspłpracy z GTB Metropolis