Rytm dnia w przedszkolu

Czym się kierować przy wyborze przedszkola? Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim warto sprawdzić jaki jest rytm dnia w przedszkolu, które wybraliśmy dla naszego malucha. My dorośli nawet nie zdajemy sobie sprawy z codziennej rutyny. 

Dla dziecka taka organizacja jest jeszcze ważniejsza niż dla nas, bo zapewnia maluchowi poczucie bezpieczeństwa i poukładanie ogromnego świata wokół niego.

Każde dziecko lubi wiedzieć co będzie dalej – krok po kroku. Dla nas dorosłych brzmi to o wiele bardziej nudo niż dla naszych dzieciaków. Uporządkowanie jest dla nich najważniejszym elementem życia, a przedszkole się wpisuje w ten porządek poprzez realizację tzw. ramowych rozkładów dnia. Pewne punkty tego planu są stałe dla wszystkich dzieci – czynności higieniczne przed i po posiłkach, doskonalenie samoobsługi, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu. Rytm dnia różni się w grupach wiekowych w zakresie długości trwania zajęć dydaktycznych i poobiedniego odpoczynku.

Przykładowy rytm dnia w przedszkolu (grupa wiekowa: 3 latki):

7.00-7.30 Schodzenie się dzieci, działalność dowolna w sali, zabawy w kącikach zainteresowań [30 min]
7.30-8.30 Rozmowy indywidualne, praca indywidualna i w małych grupach, zabawa ruchowa z wybranym elementem ruchu [1h ]
8.30-8.45 Czynności higieniczne przed śniadaniem [15 min]
8.45-9.20 Śniadanie. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami; czynności higieniczne po śniadaniu [35 min]
9.20-9.40 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej prowadzone z grupą chętnych dzieci lub w małych zespołach w Sali [20 min]
9.40-11.30 Pobyt na świeżym powietrzu, wycieczki i spacery o walorze poznawczym, działalność dowolna, zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie bajek, spotkanie z żywym teatrem, spotkanie z ciekawymi ludźmi [2h10min]
11.30-11.45 Czynności higieniczne przed obiadem [15 min]
11.45-12.15 Obiad. Praca nad kulturalnym spożywaniem posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami [30 min]
12.15-12.30 Czynności higieniczne po obiedzie [15min]
12.30 -12.40 Przygotowanie do odpoczynku, doskonalenie samoobsługi [10min]
12.40-14.00 Odpoczynek, słuchanie muzyki, słuchanie bajek [1h 20min]
14.00-14.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe przed podwieczorkiem [15 min]
14.15-14.30 Podwieczorek [15 min]
14.30-15.30 Zabawa ruchowa z wybranym elementem ruchu. Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, rozchodzenie się dzieci [1h]

I każdy dzień naszego malucha jest taki sam. My dorośli często nie potrafimy tego zrozumieć i układamy życie tylko pod siebie. Wydaje nam się, że dany obowiązek wystarczy wykonać każdego dnia i pora dnia się nie liczy. Jest to bardzo mylne myślenie i bardzo dezorganizujące świat małego człowieka, który kocha wiedzieć, co będzie dalej i w jaki sposób funkcjonuje najpierw jego najbliższe otoczenie, a potem świat. Przedszkole Wilanów zapewnia stały rytm dnia, który jest ogromnie ważny w pracy z dzieckiem. Nie zdajemy sobie sprawy, ale sami mamy codzienne czynności wykonywane dzień za dniem w ten sam sposób i nie wyobrażamy sobie bez nich życia – pozwólmy na to również naszym dzieciom.