Jak mogą nam pomóc specjaliści od praw autorskich?

Mowa oczywiście o rzecznikach patentowych – jaka  jest ich rola w ochronie praw własności intelektualnej w firmie? Właściwie jest bardzo duża, szczególnie jeżeli firma nastawiona jest na rozwój międzynarodowy. Do głównych zadań rzeczników należą: aktualizacja stanu wiedzy litery prawa, ochrona przed kopiowaniem pomysłów i wynalazków, a także wyznaczanie kierunków zabezpieczenia dzieł firmy.

 

Oczywiście najważniejszą usługą rzecznika patentowego będzie składanie wniosków rejestracyjnych do urzędów patentowych. Mogą to być urzędy polskie lub zagraniczne, które chronią nasze prawo intelektualne na różnych terytoriach.

Konsultacje z rzecznikiem są bardzo ważne przed podjęciem działań długofalowych. Należy omówić  przykład badań, planów i wieloletnich inwestycji.

Monopol patentowy nie tylko skutecznie chroni przed przechwytywaniem działań firmy przez konkurencję, ale także zwiększa wartość firmy i ułatwia pozyskanie inwestorów. Może także przyczynić się do łatwego sprzedawania licencji.

 

Rzecznicy patentowi pracują w kilku trybach zależnie od charakteru zlecenia i rodzaju działania w firmie. Można zatrudnić rzecznika u siebie etatowo, często ma to miejsce w dużych korporacjach. Wtedy wchodzą  w skład działu prawnego. Drugą metodą jest zlecanie poszczególnych zadań – czyli rejestracji znaków towarowych przedłużanie, wykonanie badań patentowych oraz rejestracja patentów. Pełen zakres usług patentowych znajdziesz na stronie kancelarii Traset z Gdańska.

Przed rozpoczęciem współpracy z rzecznikami warto się z nimi skonsultować, aby zapoznać się z przebiegiem procesu wymaganiami formalnymi, a także tym czy w ogóle nasz wynalazek produkt może być opatentowany. Może się bowiem zdarzyć że nie spełnia kryteriów unikalności i wtedy uzyskanie praw wyłącznych będzie utrudnione.