Utracone materiały w telefonie

Komplet wakacyjnych selfie zniknął bezpowrotnie? Kontakty, wartościowe e-maile, dziesiątku służbowych notatek utracono po upadku? Istnieje możliwość odzyskania wszelkich danych – od zdjęć i filmów po numery telefonów.\r\n\r\n \r\nUtrata danych w telefonie często wynika z nieprawidłowej obsługi smart fonów – dochodzi do niekontrolowanego formatu dysku lub nieudanej instalacji nowego systemu operacyjnego. Telefony często są narażone na wirusy – badania wykazują, że chroni się je słabiej niż komputery. Utrata danych w smart fonach to często też efekt uszkodzeń fizycznych – uderzeń, upadków, nieprawidłowego montażu karty pamięci. \r\nJak odzyskać dane z telefonu? Przede wszystkim, niezależnie od posiadanego modelu, wyłączyć go. Nie korzystać, nie używać – nawet do wykonania kilku telefonów. Odzyskiwanie danych z telefonu skuteczne jest wtedy, gdy nie doszło do napisania nowych danych. \r\nLekceważenie tej zasady jest szczególnie częstym problemem – zapis kolejnych informacji będzie niekorzystny zarówno dla dotychczasowych materiałów zgromadzonych na karcie SIM jak i SD. Odzyskiwanie danych na telefonie jest skuteczne w przypadku każdego modelu – niektóre specjalistyczne aplikacje oraz oprogramowanie obejmują nawet ponad tysiąc różnorodnych smartfonów i innych urządzeń. Warunek jest jednak jeden: brak ingerencji po utracie materiałów.