Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu – czy ktoś może ubezpieczyć w naszym imieniu?

Wielokrotnie zdarza się, że z przyczyn od nas niezależnych nie możemy załatwić sprawy urzędowej czy związanej z naszym samochodem. Okazuje się jednak, że wykorzystując upoważnienie do ubezpieczenia samochodu, możemy wyznaczyć osobę, która w naszym imieniu podpisze polisę i pomoże ubezpieczyć pojazd.

Jakie warunki musi spełnić upoważnienie do ubezpieczenia samochodu?

Wybierając upoważnienie do ubezpieczenia samochodu, możemy wskazać dowolną osobę, która w naszym imieniu wykona konkretne czynności. Okazuje się, że na podstawie ubezpieczenia można załatwić kilka kwestii: zawarcie umowy ubezpieczeniowej, ale też wypowiedzenie takiej umowy oraz przeprowadzenie formalności związanych z likwidacją szkody komunikacyjnej. W praktyce ubezpieczający (czyli osoba trzecia, działająca w imieniu właściciela samochód) zawiera umowę ubezpieczeniową na cudzy rachunek. Ubezpieczony zostaje wskazany imiennie w umowie. W efekcie tych działań ubezpieczyciel obejmuje umową ubezpieczeniową wskazany przez ubezpieczającego pojazd. Ubezpieczający opłaca składkę – i tu należy pamiętać, że jeśli ubezpieczenie nie zostanie opłacone, to właściciel pojazdu ubezpieczonego poniesie tego konsekwencje. W razie kolizji pieniądze są wypłacane właścicielowi pojazdu, a nie osobie trzeciej, która pospisywała umowę.

Dlaczego upoważnienie do ubezpieczenia samochodu jest ważne?

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu jest istotnym dokumentem, który pozwala potwierdzić tożsamość osoby zawierającej w naszym imieniu umowę polisy. Dokument upoważniający powinien zawierać nasze dane (w tym numer pesel oraz numer dokumentu), jak również szczegółowe dane osoby upoważnionej – tu również konieczny jest pesel i numer wskazanego dokumentu. Pismo powinno posiadać datę oraz czytelny, odręczny podpis upoważniającego.