Rozwód – czy można przeprowadzić go bez adwokata?

 

Sprawy rozwodowe to sytuacja, w której na stres narażeni są nie tylko małżonkowie, ale również ich dzieci, osoby bliskie i zaangażowane w małżeństwo. Decyzja o rozwodzie zapada zazwyczaj po długim namyśle, a jej powody mogą być różnorodne. Czy możliwe jest przeprowadzenie rozwodu bez obecności adwokata, który nas reprezentuje?

Sprawy rozwodowe – dlaczego składamy wnioski o rozwód?

Nie ma wątpliwości, że sprawy rozwodowe są dzisiaj jednymi z najczęściej prowadzonych w polskich sądach. Rozwodzą się zarówno małżeństw albo dłuższym, jak i krótszym stażu. Temat ten jest coraz częściej podnoszony przez socjologów, którzy szukają przyczyn takiego stanu rzeczy. Najwięcej zainteresowania budzą rozwody par małżeńskich, których staż nie przekroczył 5 lat. W takich sytuacjach para najczęściej nie doczekała się potomstwa, a nagromadzony majątek wspólny jest niewielki. Wśród najczęściej podawanych przyczyn rozpadu małżeństwa podaje się enigmatyczny termin „różnice nie do pogodzenia” – termin ten może oznaczać np. różnice światopoglądowe, które wyjawione zostały już po zawarciu małżeństwa. Powodem rozpadu małżeństwa może być niewierność jednego z małżonków, jak również przemoc w rodzinie. O tym, jak wyglądają statystyki rozwodów w Polsce przeczytamy na stronie adwokat-katowice.info.pl.

Obecność adwokata na sali sądowej

Czy konieczne jest zatrudnianie adwokata podczas rozprawy sądowej? Okazuje się, że nie, jednak jedno obecność może znacząco pomóc nam w tej trudnej sytuacji. Doświadczony adwokat będzie reprezentował nas w sądzie, będzie składał w naszym imieniu wnioski, jak również będzie dbał o nasze dobre imię przed sądem. Adwokat, który zgodzi się na reprezentowanie nas musi dokładnie zapoznać się ze sprawą i bezstronnie ocenić nasze szanse.