Kamery wizyjne- systemy monitoringu

Ogólnopolskie badania ankietowe przeprowadzane regularnie na przestrzeni ostatnich lat wykazały, że ponad połowa naszego społeczeństwa opowiada się za obecnością kamer w naszej przestrzeni publicznej. Jedynie w największych miastach, gdzie nasycenie kamerami osiągnęło bardzo wysoki poziom, część dotychczasowych zwolenników, przestała optować za dalszą rozbudową monitoringu. Znacznie mniejsza grupa osób jest zdania, że liczba kamer powinna być ograniczona, lub, że powinno się całkowicie zrezygnować z monitoringu.

Współczesny monitoring obejmuje parki, skwery, place zabaw, dworce, lotniska, banki, ogromne hipermarkety i małe sklepy, szkoły, szpitale i budynki administracji publicznej, zakłady przemysłowe, stacje benzynowe, ulice i autostrady, oraz wiele innych miejsc. Kamery obserwują i rejestrują zmiany w naszym otoczeniu.

Instalowanie monitoringu wynika z różnych motywów i celów

W powszechnej opinii ich obecność wzmaga w nas poczucie bezpieczeństwa i przekonanie o większej skuteczności dochodzenia swych w praw w przypadku poniesienia różnorakich szkód.

Choć część osób zastanawia się nad celami do jakich w praktyce wykorzystywane są kamery i ich zapisy. Pojawia się często pytanie na ile owe cele monitoringu wykraczają poza potrzebę zapewnienia nam bezpieczeństwa i czy aby nie są narzędziem inwigilowania obywateli.

Padały również zarzuty, że w Polsce nie istnieją przepisy precyzyjnie regulujące, kto może mieć dostęp do zapisów monitoringu, co może być świetną pożywką do rożnego rodzaju nadużyć.

Koronnym argumentem za stosowaniem systemów monitorujących pozostaje twierdzenie,  iż są skutecznym narzędziem do walki z przestępczością. Nie eliminują całkowicie zagrożeń, ale sprawiają, że sprawcy nie mogą czuć się bezkarnie.

Trudno nie zauważyć, że  kamery wizyjne cieszą się coraz większą popularnością

Stopień  społecznego przyzwolenia  na ich zastosowanie, wynika z różnic oczekiwań i obaw

Ostatnio spore uznanie wśród kierowców znalazły kamerki samochodowe, rejestrujące cały przebieg podróży, które w przypadku kolizji, lub innego zdarzenia drogowego dostarczają rzetelnego obrazu zaistniałej sytuacji.

Dynamiczny rozwój techniki, wysokiej klasy urządzenia specjalistyczne dostarczają coraz to nowszych rozwiązań, pomysłów i propozycji zastosowań dla kamerek wizyjnych.

Od kilku lat obiektem pożądania fanów elektroniki są drony. Są to niewielkie, bezzałogowe samoloty wykorzystywane do różnych celów. Na pułkach naszych sklepów pojawiły się drony

wyposażone właśnie w kamerki wizyjne, umożliwiające obserwację okolicy z lotu ptaka. Czy zatem przeciwnicy monitoringu zawahają się przed kupnem drona dziecku, gdy ono o nim zamarzy?

Nowoczesność otacza nas ze wszystkich stron i funkcjonuje w różnorakich przestrzeniach  naszej rzeczywistości, a jej podstawowym zadaniem jest uczynienie naszego życia wygodniejszym i bardziej komfortowym. Nie ma idealnych rozwiązań, a fakt, iż kamery wizyjne znajdują coraz to nowe zastosowania jest dowodem na to, że ich obecność stwarza więcej korzystnych dla nas sytuacji, niźli zagrożeń.

Opracowanie https://ivel.pl/