Jak wybrać szkolenie z windykacji

\r\n\r\nWielkość kredytów w Polsce to 933 mld zł. Kilkanaście procent z nich jest spłacanych nieregularnie lub wcale. Najlepiej spłacane są kredyty mieszkaniowe i na działalność gospodarczą, najgorzej kredyty konsumenckie.\r\n\r\n

Odzyskiwanie należności

\r\n\r\nOdzyskiwaniem długów zajmują się windykatorzy różnego szczebla i zatrudnieni w różnych firmach. Ostatnim etapem jest windykacja komornicza. Wierzyciel zainteresowany jest odzyskaniem pożyczonych pieniędzy, a nie doprowadzeniem dłużnika do bankructwa, dlatego nim odda sprawę do sądu próbuje polubownych rozwiązań za pomocą windykatorów. Może czynić to poprzez swoich własnych pracowników lub sprzedać dług do wyspecjalizowanej firmy. Wtedy to ona przejmuje na siebie koszty windykacji i działania windykacyjne.\r\n\r\nW przypadku opóźnień w spłacie długu wierzyciel przysyła monity pisemne, jeżeli nie przynoszą spodziewanych skutków, do działania przystępują windykatorzy. \r\n\r\nWindykacja polubowna prowadzona jest przez telewindykatorów lub windykatorów terenowych. Ich zadaniem jest ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika, przyczyn w opóźnieniach ze spłatą długu oraz nakłonienie do uregulowania zaległości. W ramach „miękkiej” windykacji można podać dane dłużnika do krajowych rejestrów dłużników. \r\n\r\nW przypadku braku efektów wdrażana jest windykacja „twarda”, czyli postępowanie sądowe, egzekucja komornicza lub sprawa karna.\r\n\r\n

Szkolenie z windykacji

\r\n\r\nWindykatorzy wszystkich szczebli powinni być przeszkoleni przede wszystkim w zakresie obowiązujących przepisów prawnych. Muszą wiedzieć jakie działania są dozwolone, a czego robić im nie wolno. Najważniejsze są jednak techniki prowadzenia rozmów.\r\n\r\nSzkolenia z windykacji mogą mieć różny charakter w zależności od grupy docelowej. Mogą one być ogólnodostępne, są przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie. Druga grupa to szkolenia specjalistyczne o charakterze zamkniętym. Organizowane są one dla pracowników jednej firmy. Dają one możliwość poznania polityki firmy i jej preferencji. \r\n\r\n

Jak wybrać dobre szkolenie

\r\n\r\nWybierając szkolenia z windykacji warto zwrócić uwagę na:\r\n\r\n• program kursu – stopień zaawansowania, możliwość podziału na grupy,\r\n• kwalifikacje prowadzących,\r\n• proporcje między częścią teoretyczną i praktyczną,\r\n• dostosowanie do potrzeb firmy.\r\n\r\nDoświadczone firmy szkoleniowe przed organizacją kursu specjalistycznego dokonują diagnozy przyszłych kursantów. To najlepiej pozwala dopasować program szkolenia do ich kompetencji. \r\n\r\nIstotnym elementem jest także możliwość oceny zrealizowanych celów szkolenia do celów zamierzonych. Pozwoli to nie tylko na ocenę samego kursu, ale także stopnia zaangażowania pracowników.\r\n\r\nProfesjonalne szkolenia z windykacji prowadzi WLR Training Group