Jak rozpoznać udar?

Udar jest bardzo niebezpieczny dla życia, ponieważ może grozić trwałym paraliżem, a w niektórych przypadkach nawet śmiercią. Czy umiałbyś go rozpoznać?\r\n

Rodzaje udarów

\r\nWyróżniamy dwa rodzaje udarów: niedokrwienny, który spowodowany jest przez niedostateczny dopływ krwi w pewne rejony mózgu bądź krwotoczny, polegający na wylewie krwi do mózgu. W większości przypadków stwierdza się udar niedokrwienny, dlatego warto wiedzieć, jak rozpoznać jego objawy. Szybka reakcja przy podejrzeniu udaru pozwoli na ograniczenie uszkodzeń, do jakich może dojść w mózgu.\r\n

Prosty test, jak rozpoznać udar niedokrwienny

\r\nCharakterystyczne objawy udaru niedokrwiennego to osłabienie lub paraliż jednej części ciała, problemy z wyraźną mową, silne bóle głowy, zaburzenia czucia i widzenia. Jeżeli podejrzewasz udar u bliskiej osoby, to przeprowadź krótki i szybki test, który pozwoli ci na ocenienie, czy zaobserwowane objawy są wynikiem udaru. Po pierwsze – poproś bliską osobę o podniesienie rąk do góry. W przypadku występowania udaru będzie to niemożliwe lub utrudnione. Często problem dotyka jednej strony, dlatego ważne jest, by poprosić o podniesienie obu rąk. Następnie poproś o uśmiechnięcie się. Paraliż przy udarze niedokrwiennym zazwyczaj dotyka twarzy, dlatego uśmiechnięcie się będzie trudne bądź też chory uśmiechać się będzie tylko jedną częścią ust przy opadającym kąciku w drugiej części. Po trzecie – poproś osobę, u której podejrzewasz udar, o powiedzenie krótkiego zdania. Przy udarze będzie to trudne bądź mowa będzie bełkotliwa i niezrozumiała.\r\n

Reaguj szybko!

\r\nJeżeli u bliskiej osoby zauważysz choć jeden z wymienionych objawów, jak najszybciej zawieź ją na pogotowie bądź zadzwoń po karetkę. Szybka reakcja przy udarze pozwoli na ograniczenie uszkodzeń i łatwiejszy powrót do codziennego funkcjonowania. Leczenie szpitalne pozwoli na określenie przyczyn wystąpienia udaru niedokrwiennego oraz na wczesne rozpoczęcie rehabilitacji po udarze. Niezbędne będzie także pozostawanie pod opieką lekarza. Neurolog wawer w porozumieniu z fizjoterapeutą ustali najbardziej optymalne warianty leczenia i rehabilitacji, by chory po udarze mógł powrócić do maksymalnej sprawności.