Technologia

Wydatki strukturalne szkół

\r\n\r\nZarządzanie placówką oświatową, jaką jest szkoła przypomina trochę zarządzanie firmą. Dyrektor oraz jego zastępcy muszą zadbać nie tylko o zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zapewnienie przyjaznej atmosfery w szkole, ale także o to, aby środki finansowe, jakimi dysponuje placówka były mądrze zagospodarowane.\r\nFundusze szkoły mają kilka źródeł. Część pieniędzy przydziela władza samorządowa. Pewne wydatki pokrywane są z funduszy Rady Rodziców. W szkole istnieją także wydatki strukturalne, czyli takie, na które pieniądze może dać Unia Europejska. Jakiego rodzaju są to wydatki?\r\n\r\n

Cechy wydatków strukturalnych

\r\n\r\nWydatki strukturalne wiążą się przede wszystkim z podnoszeniem jakości kapitału ludzkiego, są to zatem wszelkiego rodzaju szkolenia, kursy dla uczniów i nauczycieli. Mogą one jednak także dotyczyć środków trwałych, zwiększać energooszczędność i podwyższać ich wartość. Nie chodzi tu jednak o stałe, cykliczne utrzymywanie obiektów oraz realizację zadań placówki – pieniądze na to wydaje samorząd.\r\n\r\n

Przykłady wydatków strukturalnych

\r\n\r\nWyobrażenie sobie wydatków strukturalnych na podstawie ich ogólnych cech może być nieco trudne. Najłatwiej zrobić to, słysząc konkretne przykłady takich wydatków.\r\nWydatkiem strukturalnym będzie na przykład zakup nowych komputerów i drukarek przez szkołę. Jest to jednorazowa inwestycja, a jednocześnie nowoczesna pracownia komputerowa może usprawnić pracę nauczycieli i pozwolić rozwijać się uczniom. Natomiast toner do drukarki nie będzie się już zaliczał do wydatków strukturalnych. Trzeba go kupować cyklicznie, więc prawdopodobnie otrzymanie na niego dotacji jest niemożliwe.\r\nInny przykład to zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Nie chodzi tu także o cykliczne otrzymywanie dodatkowych pieniędzy przez lata w celu poprowadzenia „jakiś zajęć”, ale o dotację na konkretnie przygotowane zajęcia zaplanowane na przykład na rok czy semestr.\r\nDo wydatków strukturalnych możemy zaliczyć także budowę strony internetowej szkoły.\r\n\r\nWydatki strukturalne są dość szeroką grupą, jednakże wiele rzeczy na pozór z nimi związanych do niej nie należy. Dobrym przykładem jest toner do drukarki, który, w przeciwieństwie do samej drukarki, nie jest zakupywany z tej grupy funduszy. W tych wydatkach chodzi przede wszystkim o jednorazowe działania w celu unowocześnienia szkoły i inwestowania w kapitał ludzki.

Previous ArticleNext Article