Utrzymać maszyny w ruchu

Jak podnieść efektywność zakładu produkcyjnego? Można to robić na kilku poziomach, kompleksowo, dostrzegając, że jest to system naczyń połączonych, w którym zarówno ludzie, system jak i planowanie – tworzą jedną całość. U podstaw tej konstrukcji, zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach, leżą działające poprawnie maszyny. Żeby firma osiągała wymierny zysk, trzeba wziąć pod uwagę to, co często umyka niezauważone – czas pracy maszyn i ich wydajność. Read more