Ciekawe

Szkolenie z oceny pracownika – dlaczego warto je odbyć?

Każdy pracownik podlega ocenie. Powinna być ona przeprowadzona w sposób fachowy i rzeczowy, dlatego osoba, która dokonuje oceny powinna posiadać merytoryczną wiedzę, dzięki której ocena będzie sprawiedliwa. Warto zatem zdecydować się na szkolenie z oceny pracownika.

Szkolenie z oceny pracownika – cele

Celem szkolenia z oceny pracowników jest ocenienie ich przydatności w rozwoju firmy, a także zachęcenie do większego zaangażowania. Taka ocena w żadnym stopniu nie może służyć krytyce podwładnego, gdyż efekt może być zgoła odwrotny.

Manager czy też pracownik HR powinien zaplanować rozmowę i poinformować o terminie pracowników. Najlepiej, aby mieli oni 2 tygodnie na przygotowanie się.

Postawy pracowników i ich ocena

Każdy pracownik ma inny typ osobowości, zatem ocena powinna służyć głównie motywacji, a nie krytyce. Warto zauważyć, że managerowie najbardziej lubią pracować z osobami o niskiej samoocenie, gdyż są one podatne na manipulację, a także nie wykazują postawy roszczeniowej. Jednak niezależnie od typu osobowości, należy pamiętać o podmiotowym traktowaniu i empatii.

Osoby z negatywną postawą bardzo często potrafią wyprowadzić oceniającego z równowagi, a to duży błąd. W żadnym wypadku nie można dać się sprowokować ani też podnosić głosu czy wdawać w dyskusję. Należy rozmawiać z takim pracownikiem, używając argumentów merytorycznych. Jeżeli to nie pomoże należy zaakceptować taką postawę. Jednak sama postawa nie może wpływać na ocenę, gdyż najważniejsze są efekty.

Osoby z zawyżoną samooceną równie często denerwują oceniających. Tutaj największym błędem, jaki mogą oni wykonać jest krytyka, arogancja i obrażanie pracownika, aby wywołać w nim niską samoocenę. Przy takim typie osobowości należy wysoką samoocenę dodatkowo zmotywować, aby pracownik mógł uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki i być bardziej efektywny w swojej pracy.

Szkolenie z oceny pracownika – bo rozmowa oceniająca powinna być rozwojowa

Ocena jest jednym z najważniejszych narzędzi do zarządzania kapitałem ludzkim. Zatem warto wykorzystać ją tak, aby była rozwojowa. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i ustalenie priorytetów.

Warto zauważyć, że rozwojowa rozmowa wpływa na motywację. Warto zatem pozwalać pracownikowi rozwijać się w kierunku do którego ma predyspozycje. Oczywiście musi on być zgodny z potrzebami firmy. Kluczową rolę tutaj ma również atmosfera, która powinna być w miarę luźna, aby zapewnić komfort obu stronom. Pytania powinny być dobrze skonstruowane i nie mogą wywoływać wstydu czy konsternacji u pracownika.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl

Previous ArticleNext Article